BEM รับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว - ที่นี่ ในสยาม

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 23, 2020

BEM รับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) รับมอบเกียรติบัตร 'โครงการโรงงานสีขาว' จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดนนทบุรี โดยมีนาย ชัชพร ตรีวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนรับมอบจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี BEM ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมุ่งหวังให้องค์กรเป็นสถานประกอบการปลอดยาเสพติดทุกชนิด รวมถึงมีความมุ่งหวัง ที่จะให้ พนักงาน ผู้รับเหมา มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวและสังคม จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ BEM ได้รับเกียรติบัตรประเภทธุรกิจรถไฟฟ้าพื้นที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages