กกพ. จับมือพันธมิตร ประกาศรางวัล คนบันดาลไฟ AWARDS ครั้งที่ 1 - ที่นี่ ในสยาม

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, August 31, 2020

กกพ. จับมือพันธมิตร ประกาศรางวัล คนบันดาลไฟ AWARDS ครั้งที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานมอบรางวัล 'คนบันดาลไฟ AWARDS' ครั้งที่ 1 พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ประกอบไปด้วย รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่ พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี, นายโกศล แสงทอง ชุมชนป่าเด็ง จ.เพชรบุรี และนายสมพร ช่วยอารีย์ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนรางวัลประเภทนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน, นวัตกรรมแผ่นโซลาร์เซลล์กึ่งใส ทำงานร่วมกับการเกษตร, นวัตกรรมเรือพิทักษ์สมุทร พลังแดด รางวัลประเภทแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จ.ชัยนาท และ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเองเพื่อใช้ในการเกษตรและครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน จ. ประจวบคีรีขันธ์ รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่ สมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา จ.กระบี่ (Lanta Go Green), เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น (Low Carbon City) และ โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา (โรงพยาบาลต้นแบบพลังงานสะอาด) ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages